hr en si de

Healozone liječenje bez boli

Healozone

 Zamislite liječenje karijesa bez brušenja, bez anestezije i potpuno bezbolno. Moderna stomatologija Vam to omogućuje!

HEALOZONE je aparat za liječenje karijesa koji upotrebljava plin OZON - najmoćniji oksidirajući agens koji uništava 99 posto karioznih bakterija.

 •  Ovaj postupak omogućava liječenje početnog karijesa bez potrebe izrade ispuna, a zubna struktura ostaje potpuno očuvana!
 • Druga glavna osobina ovog postupka je da zubna površina postaje otpornija na ponovni nastanak karijesa.

Za pacijente to znači:                                                    

 • nema brušenja
 • karijes se liječi bez boli
 • nema postoperativnih simptoma
 •  smanjen rizik od ponovnog nastanka karijesa

HEALOZONE se može koristiti kod:

 • liječenja početnog karijesa
 • pečaćenja fisura
 • sterilizacija kaviteta (šupljine zuba oboljelog od karijesa) kod dubokih ispuna
 • liječenja afti i herpesa
 • u terapiji liječenja zubnog živca

Onama -iztiska

O zubima

  
Suglasan/na sam se moji podaci koriste u svrhu kontakta za pregled.