hr en si de

Popravak zuba i novi materijali

U svrhu očuvanja zubne pulpe poduzimamo niz mjera, a slučaju da se one ne pokažu djelotvornima, zubnu pulpu odstranjujemo (vađenje zubnog živca). Takvo liječenje zovemo Endodontsko liječenje zuba.

Endodontsko liječenje proces je koji se sastoji od odstranjenja zubne pulpe, širenja i čišćenja korijenskih kanala te njihovo punjenje.

Ponekad anatomska građa zuba ne dopušta primjenu standardnih metoda rada, pa valja obaviti i kirurški zahvat (apikotomija), koji zahtijeva dodatne troškove.

Česta je pojava da nakon punjenja kanala "osjećate" zub. To je obično kratkotrajna pojava koja Vas ne treba zabrinjavati, jer vrlo brzo prolazi. Ishod endodontskog liječenja uvelike ovisi o mnogim čimbenicima pa pacijenti moraju znati da postoji velika mogućnost pojave komplikacija.

Nakon punjenja korijenskog kanala upute će Vam dati Vaš zubni liječnik, a ako Vas u zubu nešto smeta obevezno ga o tome obavijestite.

Suvremeni materijali

U ljudskom organizmu svaki materijal za ispune zuba strano je tijelo.

Sveukupna briga za dentalno zdravlje razvila je do neslućenih mogućnosti dentalnu industriju u potrazi za idealnom plombom koja bi svojim svojstvima bila najsličnija caklini.

Prisjetimo se revolucionarnog otkrića "bijele plombe". Početni nedostaci prvih bijelih plombi ispravljeni su posljednjih godina pronalaskom novih materijala, te pronalaskom "dentalnog ljepila" koje idealno zatvara pukotinu između zuba i plombe. Štoviše, zubi se ne trebaju toliko brusiti jer su kemijskom vezom plombe i zuba ostvareni izvanredni mehanički i estetski rezultati.

Karijese u predjelu zubnih vratova, koji su često uzrokom i parodontalnih bolesti, uspješno liječimo primjenom novih tehnika. Mnogi pacijenti nisu upoznati sa zaštitničkim fluorom koji se trajno ispušta s njihove plombe u zub i tako djeluje preventivno. Potrebno je naglasiti da današnji suvremeni materijali postavljaju i zahtjeve za visokim standardom oralne higijene pacijenata.

Za razoreni zub najbolji ispun je zlatni ili keramički inlej koji se izrađuje prema otisku. Međutim, zbog vremenskog trajanja izrade i cijene izrađuje se rjeđe.

Amalgam - preporuka svjetske stomatološke udruge

Dentalni amalgam je smjesa nekoliko kovina sa živom. Usprkos brojnim raspravama o mogućoj štetnosti amalgama treba naglasiti da nema razloga za bojazan. Do tog zaključka došla je Svjetska stomatološka udruga. Amalgam je u upotrebi više od stotinu godina. Ispuni su sigurni i cijenom prihvatljivi, ali nisu u skladu s bojom zuba pa se koriste na stražnjim zubima.

Ne postoje podaci u znanstvenoj literaturi o štetnosti amalgama, ali vrlo mali broj ljudi ne podnosi amalgamske ispune. Kod jasno izražene alergije ili pojava struja (to se dogodi ako pacijent u ustima ima zlatnu krunicu ili most) treba odustati od terapije tim punjenjem. Niti u jednoj zemlji svijeta nije zabranjena upotreba amalgama koji se, bez obzira na mnogobrojne materijale, smatra najboljim za ispune na stražnjim zubima, zato što najbolje podnosi veliki žvačni tlak.

Danas se kao alternativa amalgamu mogu koristiti hibridni kompoziti, kompomeri, stakleni cementi i drugi materijali koji zahtijevaju visoki standard oralne higijene pacijenta.

Pacijent mora znati: jako uništen zub ne može se pravilno nadomjestiti plombiranjem klasičnom bijelom plombom. Potrebno je izraditi lijevanu plombu ili krunicu ili nadomjestiti amalgamom.

Onama -iztiska

  
Suglasan/na sam se moji podaci koriste u svrhu kontakta za pregled.