hr en si de

Zaštita oralnog zdravlja trudnica

Profilaksa trudnica Centra za oralno zdravlje ima za cilj prevenciju sprječavanja prijenosa mikroorganizama s majke na dijete te održavanja zdravlja usta majke, usprkos poteškoćama trudnoće.

Znanstvene činjenice pokazuju kako su bakterije (streptococcus mutans) ključni čimbenik rizika za karijes. Dokaz su bakteriološki testovi u dobi od 2 godine koji omogućavaju 94%-tnu točnost predviđanja karijesa u kasnoj životnoj dobi i može se dokazati povezanost između zdravlja usta majke i djeteta. Također, visoka potrošna šećera potiče kolonizaciju mikroorganizama koji se prenose s majke na dijete.

Dijagnostika kod trudnica se zasniva na obiteljskoj anamnezi (mlađa braća i sestre više ugrožena jer prije dolaze u dodir sa slatkim i u pravilu se razvije potpuno drugačiji prototip kolonizacije) te na:

 1. testu rizika na karijes
 2. testu sline
 3. prehrambenim navikama
 4. kontroli higijenskih navika
 5. testu rizika na parodontitis
 6. testu krvarenja
 7. dubini džepova

Terapijski postupci:

 1. Sanacija karioznih oštećenja kod trudnice/majke (ne amalgamski ispuni)
 2. Redukcija broja mikroorganizama s CHL lakovima ili gelom
 3. Liječiti neliječeni parodontitis
 4. Pečaćenje pukotina
  
Suglasan/na sam se moji podaci koriste u svrhu kontakta za pregled.