Stomatološka poliklinika Ksaver- Marcela Perić,Marko Marović

IskustvoTradicijaKvaliteta

Prvi centar za oralno zdravlje u Hrvatskoj.
Utemeljeno 1979. godine

PREVENCIJA S EDUKACIJOM - MODERNA DIJAGNOSTIKA SUVREMENI MATERIJALI I METODE LIJEČENJA

Zdravi zubi cijeli život!

Stomatološka poliklinika Ksaver- Marcela Perić,Marko Marović

Healozone - liječenje bez boli

Ksaver

 Zamislite liječenje karijesa bez brušenja, bez anestezije i potpuno bezbolno. Moderna stomatologija Vam to omogućuje!

HEALOZONE je aparat za liječenje karijesa koji upotrebljava plin OZON - najmoćniji oksidirajući agens koji uništava 99 posto karioznih bakterija.

 • Ovaj postupak omogućava liječenje početnog karijesa bez potrebe izrade ispuna, a zubna struktura ostaje potpuno očuvana!
 • Druga glavna osobina ovog postupka je da zubna površina postaje otpornija na ponovni nastanak karijesa.

Za pacijente to znači:                                                    

 • nema brušenja
 • karijes se liječi bez boli
 • nema postoperativnih simptoma
 •  smanjen rizik od ponovnog nastanka karijesa

HEALOZONE se može koristiti kod:

 • liječenja početnog karijesa,
 • pečaćenja fisura,
 • sterilizacija kaviteta (šupljine zuba oboljelog od karijesa) kod dubokih ispuna,
 • liječenja afti i herpesa,
 • u terapiji liječenja zubnog živca.